Rozo Radio
Rozolive stream2

55 jaar...

55 jaar...

Luister hier>

Rozo Info >  ANBI

ANBI      bijgewerkt; 11-01-2020

Naam van de instelling   :

Vereniging Radio Omroep voor Zieken en Ouderen

 

Ons RSIN/fiscaal nummer:  

816517034

 

Contactgegevens:  

Rozo-Radio Postbus 444

4900 AK Oosterhout  
 

Doelstelling:
Het maken van radio programma's in het algemeen voor de doelgroep zieken, ouderen en zorgbehoevenden. Zowel op locatie als in de studio. Tevens het verzorgen van culturele, muzikale en amusementsmiddagen in lokale zorginstellingen geheel gratis, met vrijwilligers voor de hierboven genoemde doelgroep. Het ondersteunen van vrijwilligers activiteiten op locatie met een sociaal cultureel doel, zoals "Samenloop voor Hoop", "Serious Request" etc.

 

het beleidsplan:

Dit volgt na de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

de bestuurssamenstelling:

Voorzitter, Vice voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Hoofd Omroep, Hoofd Techniek, Webmaster, PR.

 

de namen van de bestuurders:


Voorzitter:
 A.M.N. Struijk
 

Vice Voorzitter / Secretaris:
J-H Sloesen
 

Penningmeester:
B. Smeets


Hoofd Omroep:
D. Horward


Hoofd Techniek:
R. van Gils
 

Webmaster:
A. Schrooten


PR:
R. de Jong

 

Het beloningsbeleid:

De vereniging bestaat uit 100% onbezoldigde vrijwilligers.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Op aanvraag. >>

 

Een financiële verantwoording

Op aanvraag. >>

© Rozoradio