Rozolive stream2
Luister hier>

Rozo Info >  ANBI

© Rozoradio

ANBI      bijgewerkt; 19-01-2022

Naam van de instelling   :

Vereniging Radio Omroep voor Zorg en Ouderen

 

Ons RSIN/fiscaal nummer:  

816517034

 

Contactgegevens:  

Rozo-Radio Postbus 444

4900 AK Oosterhout  
 

DE HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN 2022

DE DOELSTELLING EN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN VAN ROZO RADIO:

ROZO RADIO is een Radio Omroep voor Zorg en Ouderen.

Doelstelling van ROZO Radio is om mensen die institutionele zorg nodig hebben en ouderen in het algemeen een diversiteit aan activiteiten aan te bieden met en rondom muziek.

De huidige activiteiten concentreren zich op het dagelijks, 7 dagen per week, 52 weken per jaar, aanbieden van minstens 2 vaak 3 radio programma’s per dag, met muziek, actualiteit en zorg en ouderen gerelateerd nieuws. Deze activiteiten worden volledig gerealiseerd met vrijwilligers. De programma’s worden beluisterd in zorgcentra in en om Oosterhout, maar ook door mensen thuis, online via een live stream.

Tevens worden wekelijks in diverse zorgcentra  in en om Oosterhout digitale activiteiten- programma’s aangeboden zodat de activiteiten begeleiders hiermee voor en met de tehuis bewoners aan de slag kunnen. Bewoners genieten van de activiteit, de muziek en het samen zijn. Belangrijk voor hun welbevinden.

Ook worden er wekelijks live muziekprogramma’s verzorgd in diverse zorgcentra in en om Oosterhout. Deze activiteiten worden gerealiseerd door ROZO vrijwilligers en vinden live op locatie plaats vaak in een grote zaak voor meerdere bewoners.

 

INKOMSTEN WORDEN OP DE VOLGENDE WIJZE VERKREGEN:

1. Gemeentelijke subsidie

2. Donaties van tehuizen

3. Schenkingen

4. Contributies van leden

 

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter, Vice voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Hoofd Omroep, Hoofd Techniek, Webmaster, PR.

 

de namen van de bestuurders:


Voorzitter:
 A.M.N. Struijk
 

Vice Voorzitter / Secretaris:
Gerry Oomen
 

Penningmeester:
B. Smeets


Hoofd Omroep:
D. Horward


Hoofd Techniek:
R. van Gils
 

Webmaster:
A. Schrooten


PR:
Gerry Oomen

 

Het beloningsbeleid:

De vereniging bestaat uit 100% onbezoldigde vrijwilligers.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.


>>  Actueel verslag (pdf)
 

Een financiële verantwoording


>> Baten-lasten 2020 (pdf)